MArjaaNi

Blog

Mijn persoonlijk kompas/My personal compass

{for english see below}
Ik ga voor ontwikkeling en groei, zowel van mezelf als van anderen.
Mijn doel is om mensen te inspireren een leven te leiden dat helemaal bij hen past. Mijn persoonlijke ontwikkeling en groei gebruik ik hierbij als voorbeeld. Dat doe ik vol enthousiasme en positiviteit. Ik heb een heilig vertrouwen in de innerlijke kracht van de mens, opdat deze de verandering in zichzelf kan waarmaken.
Als ik in dit transformatie-proces een ondersteunende, inspirerende rol kan spelen, geeft me dat grote voldoening.


Ben jij een persoon, die:
-kiest voor persoonlijke groei,
-naar zichzelf kan en durft te kijken,
-zelf de verandering wil zijn,
-belemmerende gedachten en emoties onder ogen durft te zien, én
-openstaat voor nieuw in te slagen wegen,

dan werk ik graag met jou samen om te onderzoeken hoe jij kunt gaan vertrouwen op je innerlijke kracht. Dit is mogelijk tijdens een NATURE, BODY en SOUL Inspiratieweek op Samos of tijdens een Mindful Analysis-traject (coaching via e-mail).

Met als resultaat dat je o.a.:

-eigen keuzes kunt maken,
-beweegt in vrijheid,
-meer ontspannen in het leven staat,
-je niet meer zo laat meeslepen door gedachten en emoties,
-steviger in je schoenen staat,
-meer zelfvertrouwen hebt,
-meer bij jezelf kunt blijven,
-een leven leidt dat bij jou past, en
-beter met eventuele angsten om kunt gaan.

Kijk op www.marjaani.nl voor meer informatie.

Ken je iemand die behoefte heeft aan een dergelijke aanpak, stuur dit bericht dan door. Bedankt!

Flyer MArjaaNi @ Samos

 

My destination is personal development and growth, both for myself and others.
The goal is to inspire people to live a life that completely suits them. For this I use my personal development and growth as an example. I do this full of enthusiasm and positivity. I have faith in the inner strength of man, so that they can fulfil the change in themselves.
When I can contribute to this transformation process, by inspiring and supporting, it gives me great satisfaction.

Are you someone who:

-chooses for personal growth,
-dares to look at yourself,
-wants to be the change,
-can face (negative) thoughts and emotions, and
-is open for new roads to go on,

then I like to work together with you to explore how you can rely more on your inner power. This can be done during a NATURE, BODY, and SOUL Week of Inspiration or a Mindful Analysis-process (coaching by e-mail).

With that you can create:

-private choices,
-moving in freedom,
-being more relaxed in life,
-being no longer carried away by thoughts and emotions,
-being firmly in your shoes
-having more self-confidence,
-sticking more to yourself,
-a life that suits you, and
-handling better any fears.

Check out www.marjaani.nl for more information.

Do you know somebody who might be interested in these kind of work, please forward this message. Thanks!

Flyer MArjaaNi @ Samos (english)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MArjaaNi