MArjaaNi

Blog

Yogastudio op Samos

{for English, see below}

De tijd vliegt. Het zomerseizoen ligt allang achter ons en over tien dagen vertrek ik naar Nederland  voor mijn jaarlijkse familie- en vriendenbezoek.

Hoewel ik in eerste instantie in april/mei dacht geen werk te zullen hebben, heb ik het juist deze zomer drukker dan ooit gehad. I.v.m. het minimale aantal boekingen bij aanvang van het seizoen, was iedereen huiverig om toezeggingen te doen, maar toen het toerisme in juli begon aan te trekken hadden ze me toch nodig.

Uiteindelijk heb ik bij 2 hotels gewerkt als receptioniste en had ik daarnaast her en der mijn yogalessen. Bovendien hadden ook nog mensen geboekt voor mijn Inspiratieweek in september. Het was een prachtige week, precies zoals ik voor ogen had toen ik deze weken begon te organiseren. Hieronder een aantal reacties van de deelnemers:

“Ik wil je bedanken voor een onvergetelijke week op het prachtige eiland Samos.”

“Je hebt mijn kijk op het leven in één week tijd een verandering laten ondergaan.”

“Ik vond je programma geweldig in elkaar zitten en ook ontzettend mooi verzorgd.”

 Prachtig, toch?!

 

Al met al was het een hectische zomer. Met als klap op de vuurpijl dat ik naar het ziekenhuis in Athene moest. Er was “iets” in mijn linkerborst gevonden. Niet zomaar een knobbeltje: het was zo groot als een ei. Gelukkig bleek het goedaardig te zijn, maar omdat het zo groot was moest het er wel uit. Het is een hele onderneming om daarvoor naar Athene te moeten (bootreis van 10 uur, hotel etc.). En de taalbarrière is nog steeds een groot struikelblok voor me. Maar gelukkig was er een gastvrouw in het ziekenhuis die me zo’n beetje de hele dag op sleeptouw heeft genomen. De ingreep zelf vond poliklinisch onder plaatselijke verdoving plaats, zodat ik alweer vrij vlot buiten stond en naar huis kon. Wat een opluchting.

Toch blijft het een vreemd idee dat, hoewel ik me kiplekker voelde en nergens last van had, er toch in me gesneden is.

Toen ik eenmaal een beetje bijgekomen was van dit tripje naar Athene, ben ik begonnen het souterrain onder het gebouw waar ik woon om te toveren tot yoga studio en glas-in-lood atelier.

Het was ontzettend vies en vochtig en er stond allerlei oude troep in. Alles is eruit gehaald, schoongemaakt, geschilderd etc. etc. Het was veel werk, maar het resultaat mag er zijn. Helaas ben ik vergeten om foto’s van de oude situatie te maken, maar hieronder staan een aantal foto’s van hoe het er nu uitziet.

Elke ochtend kun je me in deze ruimte vinden voor het doen van yoga en een paar keer per week geef ik hier les.

Bovendien heb ik nu een echt volwaardige plek om mijn sieraden te kunnen maken. Ik heb zelfs al een internet-shop geopend op Etsy.com. Neem gerust eens een kijkje.

 

Time flies. The summer season is already far behind us and in ten days I will fly to the Netherlands for my yearly visit to family and friends.

Although in the first place in April / May I thought I would not have a job, this summer was busier than ever. Because of the minimum number of bookings at the start of the season, everyone was reluctant to make commitments, but as tourism in July began to grow they needed me.

Eventually, I worked for two hotels as a receptionist and I had my yoga classes at different spots. Moreover, people had booked for my Week of Inspiration in September. It was a wonderful week, exactly as I had envisioned when I started to organize these weeks. Here are some reactions from the participants:

“I want to thank you for an unforgettable week on the beautiful island of Samos.”

“You have changed my view of life in one week.”

“I think your program was great and very nicely taken care of.”

Beautiful, isn’t it?!

All in all it was a hectic summer. And at the end of the season I heard I had to go to the hospital in Athens. “Something” was found in my left chest. Not just a nodule: it was as big as an egg. Fortunately it turned out to be benign, but because it was so big it had to be removed. It is quite an undertaking to go to Athens for this (boat trip of 10 hours, hotel, etc.). And the language barrier is still a major stumbling block for me. But fortunately there was a hostess at the hospital who took very good care of me. The surgery itself was on an outpatient basis under local anesthetic, so pretty fast I could get out and was able to go home. What a relief.

Yet it is still a strange idea that, although I felt fit as a fiddle and had no problems, there  has been some cutting in me.

Once I had recovered from this trip to Athens, I started to turn the basement under the building where I live into a yoga studios and stained-glass studio.

It was very dirty and damp, and all sorts of old junk was in. I had everything removed, cleaned, painted etc. etc. It was a lot of work, but the results are impressive. Unfortunately I forgot to make pictures of the old situation, but here are some pictures of how it looks now.

Every morning you can find me in this place for doing yoga and a few times a week I teach here.

Moreover, I have now a fully fledged place to make my jewelry. I even opened an internet shop on Etsy.com. Please feel free to have a look.

 

 

7 comments

 1. oeff das idd schrikken.. dikke knobbels wil niemand, waar dan ook..
  blij te horen dat het toch wat makkelijker liep dan jezelf dacht aan het begin van het jaar..:D
  vergeet niet de winterjas mee te nemen.. hier word al geschaatst..
  groetjes Martin.

   1. Lieve Marjan, Wat ben je toch een kanjer !!! Hard werken, een nare operatie en daarna een prachtige yoga studio maken !! Ik heb veel respect voor je levenslust !! Veel liefs en een mooie tijd, ook in Nederland. Liefs, Lies.

 2. Marjan, ik heb veel bewondering voor je capaciteiten en doorzettingsvermogen.
  Ik geniet iedere keer van jouw verslagen en denk nog vaak terug aan onze heerlijke vakantie op Samos.
  Geniet in dec. van je familie, kennissen en natuurlijk ook van Nederland
  Voor 2017 alvast alle goeds gewenst voor zowel gezondheid, werk als gezelligheid.

  Groetjes
  Riet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MArjaaNi