MArjaaNi

Blog

Vierde zomer op Samos/Fourth summer on Samos

{for English see below}

Het was wel even schrikken 2 maanden geleden. Toen hoorde ik dat het hotel waar ik deze zomer als receptioniste zou gaan werken, waarschijnlijk niet open gaat. Dit in verband met het minimale aantal boekingen. Zou ik geen baan en dus geen inkomen hebben dit seizoen?

 

Maar hoe snel kan ook alles weer veranderen: vijf dagen na dit bericht, kreeg ik de vraag  van de reisgids van het Duitse Frosch Sportreisen of ik hem in mei en juni wilde helpen als wandelgids. Natuurlijk wilde ik dit. Al wandelend in de natuur zijn is mijn passie. En het is heerlijk om dat met anderen te kunnen delen.

Inmiddels zit ik alweer in mijn 5e week en geniet ik elke dag. In het begin stribbelde mijn lijf een beetje tegen, want 5 dagen per week wandelen is toch wel pittig. Maar nu gaat het goed. We maken prachtige wandelingen door o.a. de Nachtegalenvallei en bezoeken de gezellige bergdorpjes  Vourliotes en Manolates. Bovendien werkt het weer goed mee.

Dit baantje zal echter over 1 tot 3 weken weer ophouden. Het is tijdelijk, omdat er dan een nieuwe collega uit Duitsland overkomt.

Maar intussen heb ik ook al een goede invulling voor de maanden daarna gevonden. Ik heb vanaf half juni een klein baantje van 2 uur per dag  als receptioniste bij Marina Apartments (www.marina-apartments-samos.com). Daarnaast ga ik  weer yogalessen geven op het surfcentrum in Kokkari en zal ik proberen mijn sieraden van gesmolten glas meer aan de man te brengen.

En in september en oktober ben ik weer beschikbaar als wandelgids voor groepen en/of privé-personen. Daarnaast organiseer ik natuurlijk nog mijn NATURE, BODY en SOUL Inspiratieweken. Genoeg te doen dus en hopelijk kan ik door deze activiteiten (en de bijbehorende inkomsten) mijn verblijf op Samos weer met een jaartje kan verlengen.

En voor iedereen die door de negatieve berichtgeving in de media is gaan twijfelen aan een vakantie op Samos: Er komen geen vluchtelingen meer aan. En het zou heel triest zijn als de Grieken na de financiële- en de vluchtelingen-crises, ook nog te maken krijgen met een debâcle omdat de toeristen niet komen. Dus kom gerust! De Grieken (en ik) zullen je met open armen ontvangen…

 

 

 

Fourth summer on Samos

It was a shock two months ago. When I heard that the hotel where I was going to work this summer as a receptionist, probably will not open. This is due to the minimum number of bookings. Would I not have a job and therefore no income this season?
But how quickly everything can change again: five days after this post, I was asked by the guide of the German Frosch Sportreisen if I could help him in May and June as a hiking guide. Of course I said yes. Walking in nature is my passion. And it is wonderful to be able to share this with others.

Meanwhile, I’m already in my 5th week and I enjoy every day. In the beginning, my body struggled a bit, for 5 days a week walking is quite heavy. But now it’s going very well. We make beautiful walks in for example the Nightingale Valley and visit the charming mountain villages Vourliotes and Manolates. Moreover, the weather is very good.
This job, however, will finish after 1 to 3 weeks. It is temporary, because then a new colleague from Germany will come.

But in the meantime I already found a good solution for the months after. I have a small job from mid-June for 2 hours per day as a receptionist at Marina Apartments (www.marina-apartments-samos.com). In addition, I’m going to give yoga classes on the surfcenter in Kokkari and I will try to sell more of my jewelry of molten glass.
And in September and October, I’m available again as a hiking guide for groups and / or individuals. In addition, I organize of course the NATURE, BODY and SOUL Weeks of Inspiration. Plenty to do so and hopefully I can extend my stay on Samos again with a year due to these activities (and related income).

And for anyone who came to doubt a holiday on Samos by the negative media coverage : There are no refugees anymore. And it would be very sad if the Greeks after the financial and refugee crises, also will face a debacle because the tourists do not come. So please come! The Greeks (and I) will welcome you with open arms …

1 comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MArjaaNi