MArjaaNi

Blog

Verhuizing en zo/Moved and more

{for English, see below}
Inmiddels woon ik alweer bijna twee maanden in mijn nieuwe appartement.
In het oude huis heb ik bijna twee jaar gewoond, maar tot mijn grote opluchting heb ik dit achter me kunnen laten. Ten eerste omdat het een erg kil en klam huis was. Het plafond in mijn slaapkamer zag dan ook gedeeltelijk zwart van de schimmel. Door de kilte lukte het me ook maar niet om het gezellig in huis te krijgen.
En ten tweede omdat het uiteindelijk te duur werd. Indien er geen structureel inkomen binnenkomt, is bijna 300 euro per maand op den duur moeilijk op te brengen.

Nu woon ik in een appartement voor maar 100 euro per maand. Een hele last minder! Het is een klein appartementje: het heeft maar 2 kamers en ik slaap in de keuken, maar het is o zo gezellig. Bovendien heb ik een grote tuin rondom en heb ik mijn eerste groentetuintje aangelegd. Een aantal weken geleden heb ik de tomaten-, komkommer- en paprikaplantjes gepoot en het groeit als kool. Ik ben benieuwd of ik deze zomer mijn Griekse salade met groenten uit eigen tuin zal kunnen maken.

Ik woon nu in Kambos, een gehuchtje op ongeveer 1 kilometer afstand van mijn oude dorp. Nog steeds heb ik de zee op 5 minuten loopafstand en kan ik aan de andere kant zo de bossen en de bergen van de Nachtegaalvallei inlopen. Ik voel me gezegend…

Samen met Jimmy (80 jaar) heb ik ook dit jaar de hoogste top (1453 meter) van het Kerkisgebergte op Samos beklommen. Het ging voor hem dit jaar wat moeizamer dan vorig jaar, maar toch hebben we het maar weer geflikt. Alle respect voor Jimmy!

In de maand mei heb ik twee NATURE, BODY en SOUL Inspiratieweken ‘gedraaid’. Telkens één-op-één, wat het erg intensief maar ook bijzonder maakte. Het was prachtig om met deze twee vrouwen samen te kunnen werken. Ik denk er vol dankbaarheid aan terug.

En weer vond ik de bevestiging dat de Inspiratieweek aansluit bij een duidelijke behoefte van mensen aan verdieping en heelwording. Bovendien is het een formule die precies bij mij past. Graag zou ik dan ook deze weken willen uitbreiden qua hoeveelheid en lokatie, dus meer weken op verschillende lokaties. En dat mag ook buiten Samos zijn, alhoewel dit eiland absoluut mijn thuisbasis zal blijven. Ik droom ervan om Inspiratieweken of Yogaretreats wereldwijd te kunnen uitvoeren. Binnenkort hoop ik Yoga-retreats te begeleiden op een prachtig zeiljacht dat langs de Turkse Riviéra vaart…WOW…

Maar eerst begin ik morgen bij het surfcentrum te werken. Iets later dan gepland, maar dat komt omdat het de afgelopen weken qua toerisme erg rustig is geweest op het eiland. Ik hoop maar dat de negatieve media in Nederland en de rest van Europa de mensen niet afschrikt om naar Griekenland te komen. Dat zou erg jammer zijn voor de bevolking.

Almost two months I already live in my new apartment. In the old house I have lived almost two years, but to my great relief I could leave this behind. Firstly, because it was a very cold and moist house. The ceiling in my bedroom partly saw black of the mold. Because of the chillness I never managed to get it cosy in the house. And secondly, because in the end it was too expensive. If there is no structural salary coming in, 300 euro per month in time gets difficult to pay.

Now I live in an apartment for only 100 euros per month. A whole charge less! It is a small apartment: it only has 2 rooms and I sleep in the kitchen, but it’s oh so cosy. In addition, I have a large garden around and now I have my first vegetable garden. Some weeks ago I planted some tomato, cucumber and pepper plants and they grow very fast. I am wondering if this summer I will be able to create my Greek Salad with vegetables from my own garden.

I now live in Kambos, a small hamlet about 1 km away from my old village. Still I have the sea a 5-minute walk away and on the other side I can go into the forests and mountains of the Nightingale Valley. I feel blessed …

Also this year I went up on top of the Kerkis, the highest mountain on Samos (1453 metre). I did this together with Jimmy, who is 80 years old. This year for him it was a little bit more difficult than last year, but still we have done it again. All respect to Jimmy!

In the month of May I guided two NATURE, BODY, and SOUL Weeks of Inspiration.
One-to-one, which it very intensive but also very special. It was wonderful to be able to work together with these two women. I am full of gratitude.

And again I found confirmation that the Week of Inspiration is in line with a clear need from people to go into the depth and becoming whole. In addition, it is a formula that exactly suits me. I would therefore like to extend this weeks in terms of quantity and location, so more weeks at different locations. And that can also be outside of Samos, even though this island absolutely will continue to be my home base. I dream of Yoga-retreats and Weeks of Inspiration worldwide. Soon I hope to accompany Yoga retreats on a beautiful sailing yacht that sails along the Turkish Riviera …Wow…

But first I start to work tomorrow at the surf centre in Kokkari. A bit later than planned, but that’s because over the past few weeks it has been very quiet in terms of tourism on the island. I just hope the negative media in the Netherlands and the rest of Europe will not frighten the people to come to Greece. That would be a great pity for the population.

4 comments

  1. Mooi om dit lezen Marjan! Blij dat het zo goed bij je past, je nieuwe huis. En wat een mooie kans om met zo’n zeilschip jouw ding te doen. En die Griekse salade hoop ik ook te mogen proeven. Zorg ik voor de feta.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MArjaaNi